Gençlerimizin İstihdamına Yönelik İyileştirmeler Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Kurum bakımından ayrılan gençlerimizin istihdamında yapılan iyileştirmelere yönelik 2828 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesinde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   

İl Tercihleri Dikkate Alınacak
Yeni Kanunla birlikte Bakanlığımızın sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerin 18 yaşını doldurdukları, korunma, bakım tedbir kararı veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren, 5 yıl içinde başvuru yapmaları halinde, hak sahibi olduğu onaylananların bilgileri,  Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Hak sahiplerinin atamaları il tercihleri dikkate alınarak, kura usulü ile yapılacak. İşe yerleştirmede öncelik sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilecek.
 
Başvuru Süresi 5 yıla çıkarıldı
Kurum bakımından ayrılan gençlerin desteklenmesi için 2828 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesinde yapılan değişiklik ile bazı yeni düzenlemeler hayata geçirilmiş oldu.
18 yaşını doldurdukları ve korunma, bakım tedbir kararı ve himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde Bakanlığa başvurma koşulu, 5 yıl olarak düzenlendi.
Ayrıca daha önce 2 yıl başvuru şartını taşımaması sebebiyle bu haktan yararlanamayan gençler de 5 içinde Bakanlığa başvurarak istihdam hakkından yararlanabilecekler.

Yılda 3 Atama
Yılda bir defa yapılmakta olan atama işleminin, yılda en az üç defa yapılması getirilen değişiklikler arasında. Önceki Kanunda lise ve üzeri mezunu olan hak sahiplerinin KPSS sonuçlarına göre yapılan atamaları, yeni düzenlemeyle birlikte tüm öğrenim düzeyleri için il tercihleri de dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak.
 
Öğrenim Durumuna Uygun Atama
Yine önceki Kanunda lise ve üzeri mezunu olan hak sahiplerinin memur kadrolarına; ilkokul ve ilköğretim mezunlarının ise yardımcı hizmetler kadrosuna atamaları yapılırken; yeni düzenleme ile kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmaları sağlanacak.

Ayrıca 2828 sayılı Kanunun Ek 1. Maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar, Kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlara atanabilecek.

İlgili Haber Linki:

http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/haberler/genclerimizin-istihdamina-yonelik-i%CC%87yilestirmeler-resmi-gazetede-yayimlanarak-yururluge-girdi


Sonraki Sayfa: Edirne’de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü…

Önceki Sayfa : Gençlerimizin İstihdamına Yönelik İyileştirmelerde Fiilen Görevde Olanlara İlişkin Düzenleme