Uzaktan Eğitim (Satın Alma İş ve İşlemleri Hakkında)

Mal ve hizmet alımına yönelik ihalelerin ön mali kontrolünün ilgili mevzuat çerçevesinde daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, Müdürlüğünüz harcama birimlerinde satın alma iş ve işlemlerine ilişkin görevi yerine getiren personele yönelik, 19-20-21 Haziran 2017 tarihlerinde 10:00-17:00 saatleri arasında uzaktan eğitim yöntemi ile hizmet içi eğitim gerçekleştirilecek olup; Katılımcı personelin belirlenerek, belirtilen tarihlerde uygun görülen yerlerde hazır bulunmalarının sağlanması ve eğitim süresince alınacak yoklama sirkülerinin 23.06.2017 tarihinde İl Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

İlgili personeller, sisteme uzem.aile.gov.tr adresi üzerinden Canlı Dersler" alanından "Diğer Kullanıcı ekranına tıklayarak, ilgi yazımızda belirtilen kullanıcı bilgileri ile giriş yapabileceklerdir.

Sisteme giriş öncesi; eğitimde kullanılacak PC'lere kurulması gereken Adobe Add-in eklentisini BURADAN indirebilirsiniz. Bağlantıda sorun yaşanması halinde, 0312 705 57 26 ya da 0312 705 74 55 numaralı telefonlardan ihtiyaç duyulan teknik destek alınabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


                                                                                                                    Erdinç TOPÇU
                                                                                                                     İl Müdür Yrd.EK: İmza Sirküsü


Sonraki Sayfa: Sabit Telefon Numaraları Veri Girişi

Önceki Sayfa : Bağlı Kuruluşlarımız için; EBYS kapsamındaki Formlar