Edirne ASPİM İstatistik Bilgiler

İlgi: 23.07.2015 tarih ve 6878 sayılı yazımız.
 
İlgi yazımızla; Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak, 6 aylık dönemler halinde Edirne Risk Haritası oluşturma çalışmasının başlatıldığı belirtilmiş olup, Edirne Valilik Makamının şifahi talimatları doğrultusunda, söz konusu çalışmanın aylık dönemler halinde hazırlanması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda, ekteki tablonun hazırlanarak her ayın son mesai gününde savas.kanar@aile.gov.tr ve emrah.ceylan@aile.gov.tr e-posta adreslerine elektronik ortamda (.xlsx uzantılı Excel tablosu olarak) gönderilmesi hususlarında;
 
Gereğini rica ederim.
 
                                                                                                                       Erdinç TOPÇU
                                                                                                                            Müdür a.
                                                                                                                         İl Müdür Yrd.


EK: 2017 TABLOSU


ÖNEMLİ :
  1. Tablolar, Merkez SHM koordinesinde hazırlanacaktır.
  2. Tablolarda 6 adet sekme bulunmakta olup, her bir sekmenin adıyla ilişkilendirilmiş hizmet modellerine uygun şekilde doldurulması gerekmektedir.
  3. Gönderilen tabloların yapısının ve formatının bozulmaması önemlidir. Lütfen, kendi Excel tablolarınızı hazırlamayın ve site üzerinden yayımlanan tabloları kullanın.