Doğum Yardımı Sistemi (DYS) Erişim Linki

23.05.2015 tarih ve 29364 sayılı “Doğum Yardımı Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, Doğum Yardımı Sistemi (DYS) kullanıma açılmış olup, http://dogum.aile.bulutu/Login.aspx adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Doğum Yardımı için başvuru alma ve sisteme giriş yetkisi verilen personellerin kullanıcı adı ve şifreleri üst yazı ile ilgili kuruluşlarımıza gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.                                                                                                                       Erdinç TOPÇU
                                                                                                                        İl Müdür Yrd.


Sonraki Sayfa: Doğum Yardımı Hakkında Bilgilendirme

Önceki Sayfa : Çocuk Sitesi ve ÇEKOM'dan Talep Edilen YBS Veri Girişi Tablosu